آرشیو ماهانه: نوامبر 2013

pofak ۰

مضرات مصرف زیاد پفک را بشناسید

تقریبا کمتر کسی است که حد اقل برای یک بار پفک یا چیپس را نخورده باشد اما باید بدانید که این مواد غذایی داری اثرات مضری برای بدن هستند و اکثر کارشناسان تغذیه در...