آرشیو ماهانه: آگوست 2014

عکاسی در کابین خلبان ۰

تصاویری زیبا از عکاسی در کابین خلبان

عکاسی در کابین خلبان تصاویری زیبا از عکاسی در کابین خلبان “جوردی مارتین گارسیا” خلبان اسپانیایی در طی ۱۵ سال عکس‌های زیبایی را، درون کابین خلبان از مناظر زیر اطرافش به ثبت رسانده است.