آرشیو ماهانه: نوامبر 2014

Most old employee (2) ۰

کهنه کارترین کارمند جهان+تصاویر

کهنه کارترین  کارمند  کهنه کارترین  کارمند جهان+تصاویر “فرانسیس مور” ۹۳ ساله به عنوان پرسابقه ترین کارمند دنیا شناخته میشود. وی در سال ۱۹۳۹ زمانی که فقط ۱۸ ساله بود در یک شرکت جواهر سازی...